Theresienstadt getas

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit

II-ojo P.k. metais daug kas nesuvokė Nacių vykdytų „žygdarbių“ masto. Sąjungininkai, matyt, jautėsi panašiai lyg sužinotų vis daugiau neetiškų, neištikimo partnerio santykiuose, veiksmų. Viena tų Nacių Vokietijos saugotų paslapčių – Theresienstadt, propagandinės paskirties getas.

Prieš gilinantis į geto gyvenimą, pradžiai bendrai peržvelkime žydų persekiojimo šaknis. Nors antisemitizmo sąvoka atsirado tik 1879m., diskriminacija žydų, kaip asmenų, grupės, atžvilgiu vyravo nuo pat senovės. 399m. jiems uždrausta tuoktis su krikščionimis, XII-XIVa. žydai buvo tremiami siekiant praturtinti Prancūzijos karalių. Juodosios mirties epidemijos metu žydai buvo apkaltinti sukėlę ligą nuodijant vandentiekį. XXa. vyravo nuomonė, jog žydai dirbo tik žydams ir uždirbtais pinigais dalijasi tarpusavyje. Toks elgesys priešinosi su socialistiniais principais ir A. Hitleriui neliko nieko kito kaip tik susidoroti su žydais vadovaujantis Socialinio Darvinizmo principais.

1941m. Theresienstadt buvo įkurtas Terezin mieste, tuometinėje Čekoslovakijoje. Jis atliko ne tik propagandinę, bet ir tarpinės stotelės iki konclagerio paskirtį. Naciai miestą reprezentavo kaip SPA centrą, kuriame galima įsigyti būsto. Ten buvo vežti pensijinio, amžiaus Vokietijos, Austrijos, Čekoslovakijos žydai, kurie nepajėgė dirbti priverstinio darbo. Šie buvo paraginti pasirašyti apgaulingas būsto pirkimo sutartis, sumokėti užstatus už nuomą, maitinimą, atsisakyti gyvybės draudimo polisų.

1943m. pradėjus sklisti kalboms apie darbo stovyklų žiaurumus, į getą nuspręsta įsileisti Raudonojo Kryžiaus komisiją ir reprezentuoti getą kaip švietimo ir kultūrinės veiklos puoselėjimo centrą. Prieš 1944-06-23 komisijos vizitą buvo atidarytos netikros parduotuvės, kavinė, bankas, mokykla, vaikų darželiai, pasodinti gėlių sodai. Norint jog vieta neatrodytų perpildyta, nutarta paspartinti kalinių gabenimą į Aušvicą. Po vizito buvo nufilmuotas propagandinis filmas, kuriuo naciai ir toliau kvailino pasaulį pateikdami falsifikuotą įvaizdį apie žydų getus, o didžioji dalis filmo „žvaigždžių“ vėliau buvo išsiųstos į dujų kameras. Iki išlaisvinimo 1945-05-08 per getą perėjo 155’000 žydų, o 80’000 mirė.

error: