Bražuolės diversija

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit

1990-ųjų laikotarpis Lietuvoje buvo audringas. Gyvenę ar negyvenę tuo laikotarpiu puikiai žino apie nusikalstamų grupuočių veiklą šalies mastu. O sudėjus visas 90-aisiais detonuotas bombas veikiausiai galėtume išsikasti tunelį iki Nausėdos slėptuvės.

1994m. lapkričio 6d. 7:05 ryto nugriaudėjęs sprogimas pažadino Baltamiškio kaimo gyventojus, kuriems nereikėjo daug laiko suprasti, kad iškilo pavojus pro jų kaimą vykstančiam traukiniui. Jo keleiviai – iš Kaliningrado per Lietuvą į Rusiją važiavę kariškių šeimų nariai. Sveikesnė tilto, einančio per Bražuolės upę, dalis atlaikė nuo Vilniaus važiavusį Rusijos traukinį. Tačiau kitą, lietuvišką, tuo metu turėjusį važiuoti nuo Kauno pusės, pavyko sustabdyti. Traukiniui pavyko pravažiuoti, nes sprogdintojai bombą padėjo į bėgių šoną ir sprogimo banga pasiskirstė netolygiai.

Pasak VSD vadovo Jurgio Jurgelio, 1mėn. iki Bražuolės buvo bandoma susprogdinti geležinkelio vadens perlaidą Kazlų Rūdoje, bet neteisingai pakišta bomba juos tik pakėlė. Geležinkeliečius tai itin išgąsdino ir buvo sušauktas vyriausybės posėdis tokių įvykių prevencijai ateityje. Buvo žinoma, kad tai suorganizavo patriotiška grupuotė, į kurią buvo įsimaišę SKAT savanoriai, prieštaravusi naujai išrinktai kairiųjų valdžiai ir per Lietuvą važiuojančiam rusų tranzitui. Jie grasino įvykdysiantys didesnį sprogimą, ko pasekoje ir sumaitojo geležinkelio tiltą per Bražuolę.

Su nusikaltimu siejamas sprogdinimą tyrusio VSD darbuotojo Juro Abromavičiaus nužudymas 1997m. Juras turėjo visus įrodymus bylos atskleidimui, tačiau buvo susprogdintas savo automobilyje 2 dienos po to, kai generalinei prokuratūrai pranešė, kad KAM ministras Č.Stankevičius gavo pažymą, kurioje minimi Bražuolės sprogdintojų vardai.

2012m. tyrimas sustabdytas. Nenustačius kaltininkų nėra galimybės patikrinti, ar po nusikaltimo jie nepadarė naujų nusikaltimų, dėl kurių nenutrūko jų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminai. Todėl ikiteisminis tyrimas kitų asmenų atžvilgiu nenutrauktas.

Prokuratūroje liko vos pora nežinomų, su Bražuolės nusikaltimu susijusių, pavardžių. Pasak J.Jurgelio, visuomenėje sklandanti versija apie Rusijos slaptų tarnybų įsikišimą – blefas, grindžiamas nenoru paviešinti išpuolį sukėlusius lietuvius. Veikiausiai byla nebus ištirta, kadangi šaliai pripažinti, kad sprogdinimą sukėlė patriotai – nepatriotiška.

error: