BERNARDINŲ PARKAS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit

bernardinų parko istorija

BERNARDINŲ ATVYKIMAS

Prieš Lietuvai pakeičiant religiją, Vilnios vingyje netoli Gedimino pilies augo šventasis miškas. 1387m. Lietuvoje įvedus krikščionybę, šventąjį mišką nutarta iškirsti, kad nebeliktų pagonybės atmainų. 1469 m. karalius Kazimieras Jogailaitis į Vilnių pakvietė vienuolius bernardinus, kuriems ir padovanojo šį sklypą. Bernardinų pagalba toje vietoje išdygo šiandien puikiai žinomas Šv. Onos, Šv. Pranciškaus ir Bernardinų bažnyčių bei vienuolyno kompleksas, o pelkėtą ir šaltiniuotą plotą sukultūrino ir pavertė sodu su tvenkiniais, kanalais ir derlingais daržais.

SENASIS PARKO ADRESAS

Įkūrus VU Botanikos sodą Pilies gatvės 22-ojo namo kieme, universiteto profesorius, gamtininkas Georgas Forsteris universiteto rektoriui Martynui Počobutui rekomendavo įsigyti sklypą Sereikiškėse. Edukacinė komisija sklypą ir šalia stovėjusius keletą namų nupirko ir 1799 m. profesorius Stanislovas Bonifacas Jundzilas pradėjo sodo kūrimą. Buvo suplanuotas peizažinio tipo Botanikos sodas. Buvo iškasti tvenkiniai, kanalai, pastatyta pavėsinių, įrengti tilteliai. Nupirktuose namuose įrengta butų universiteto profesoriams. Pastatus rekonstravo architekta.s Mykolas Angelas Šulcas.

1800 m. pavasarį imta perkelti augalus iš Pilies gatvės į naują sodą. Botanikos sodas buvo išplėstas už Vilnios iki Bekešo ir Trijų Kryžių kalnų papėdžių.

CARO KERŠTAS

Rusijos caras, keršydamas lietuviams ir lenkams už 1831 m. sukilimą bei gausų studentų dalyvavimą jame, 1832 m. įsakė uždaryti VU. Miesto savivaldybė čia nuomojo sklypus miestiečiams, o jie sodino daržoves. 1869 m. buvo sunaikinta vakarinė Bernardinų sodo dalis, kuri supo Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno ansamblį. Per ją nutiesta dabartinė Maironio gatvė.

PARKO RAIDA

1880 m. Vilniaus savivaldybė nutarė Sereikiškėse įsteigti viešąjį miesto parką, kuris apimtų ir buvusį Bernardinų vienuolyno sodą. Ši užduotis buvo patikėta vilniečiui menininkui, Peterburgo dailės akademijos Alexanderiui Straussui. 1888 m. parkas buvo atidarytas lankyti viešai.

1887 – 1888 m. dailininkas A. Straussas parengė kitą Bernardinų sodo sutvarkymo projektą, pagal kurį sode buvo pastatyta medinių pavėsinių ir panašaus dekoro pastatų. Visi jie buvo nuomojami. I. Šumanas sode įkūrė prabangų restoraną, kuriame buvo koncertinė ir pietų salės, bei „bufetas“.

1902 m. pastatytas moderno stiliaus amatų paviljonas (arch. K. Korojedovas) 1907 m. paviljonas pagal A. Kleino projektą buvo rekonstruotas į Vasaros teatrą, kuris 1939 m. buvo nugriautas. 1912–1914 m. parke pastatyta pirmoji vandentiekio siurblinė. 

PARKO RAIDA SOVIETMEČIU

II pasaulinio karo metu Bernardinų sodo teritorija buvo apleista. Po karo XX a. II pusės pradžioje atlikti teritorijos sutvarkymo darbai. Tvarkoma teritorija suformuota su stipria centrine ašimi – bulvaru, kuris prie įėjimo nuo B. Radvilaitės gatvės buvo apsodintas liepų alėja, o gale, buvusio Vasaros teatro vietoje, pastatytas „Vasaros“ kino teatras. Alėjos ašyje pagarbiu atstumu priešais kino teatro pagrindinį fasadą naujai įrengtose gėlynų klombose buvo pastatytas paminklas su Stalino skulptūra. Parkas pervadintas Jaunimo sodu. Tuo laikotarpiu įrengta gausiai įvairiausių atrakcionų, šokių aikštelių. Vėlesniu laikotarpiu teritorijoje talkų metu buvo pasodinta daug želdinių, kurie neturėjo specialios apželdinimo koncepcijos. Parko teritorijos erdvinė struktūra prarado vizualinius ryšius su vertinga gamtine ir architektūrine aplinka dėl savaiminių želdinių Vilnios krantinėje.

Sovietmečiu, po II-ojo pasaulinio karo, Sereikiškių viešasis parkas buvo pervadintas Jaunimo sodu, jame pastatyta estrada, A. Puškino paminklas, įrengta šokių aikštelė, karuselė, atrakcionų, žaidimų aikštelių vaikams. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, iš Sereikiškių parko visi atrakcionai, estrada, šokių aikštelė buvo iškelti ir galiausiai parkui buvo sugrąžintas istorinis jo vardas.

1. Bernardinų sodo istorija – MadeinVilnius.lt – Vilniaus naujienų dienoraštis. (2020). Informacija paimta Gruodžio 22d. 2020, iš https://madeinvilnius.lt/vilniaus-istorija/senasis-vilnius/bernardinu-sodo-istorija/

2.Sereikiškių parko Bernardinų sodas. (2020). Informacija paimta Gruodžio 22d. 2020, iš http://www.vilniausparkai.lt/parkai/sereikiskiu-parko-bernardinu-sodas/

3. Bernardinų sodas. (2020). Informacija paimta Gruodžio 22d. 2020, iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Bernardin%C5%B3_sodas

4. Jaunimo parkas (1950 – 1955 m.). (2020). Informacija paimta Gruodžio 22d. 2020, iš http://www.vilniausparkai.lt/parkai/sereikiskiu-parko-bernardinu-sodas/jaunimo-parkas-1950-1955-m./

error: