Vilniaus Universiteto susikūrimas

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit

Dažnai įdomiausios istorijos būna tos, kurios – aktualiausios. Kiek dalykų per dieną padarome, kiek vietų apsilankome ir kiek kartų nesusimąstome iš kur viskas, prie ko liečiamės, atsirado. Vilniaus Universitete studijuoja 21’821 studentas. Po žiemos sesijos, ko gero, bus ¼ mažiau.

VU susikūrimą lėmė konkurencija tarp Reformacijos ir katalikiškos Reformos idėjų. Vilniaus vyskupas V.Protaševičius, bijodamas, kad protestantai įkurs savo kolegiją, pakvietė Jezuitų ordiną kovoti prieš, įsišaknyti pradedančią, Reformaciją. 1569m. Jėzuitai atvyko į Vilnių ir po metų įkūrė I-ąją LDK kolegiją. Jos veikla buvo plėtojama su vizija ją konvertuoti į universitetą.

Tik 1577m. buvo gautas pritarimas iš popiežiaus Grigaliaus XIII, Lenkijos karaliaus ir LDK kunigaikščio Stepono Batoro įkurti VU. 1579-04-01, po ilgo knisimosi gaunant, leidimą suteikiančius, antspaudus pagaliau įkuriamas VU. Įkūrimo dieną, steigimo privilegijoje išvardijami šie studijuojami dalykai: laisvieji menai, filosofija ir teologija. 1579 – 1641m. tarpe įkuriami išvardintų mokslų fakultetai.

1773m. panaikinus Jėzuitų ordiną, VU pradėjo rūpintis Edukacinė komisija, iškėlusi naują valstybės piliečio ugdymo ir lavinimo programą. Šios programa šaugina naująją kartą, kuri 1791-05-03 priima Lietuvos ir Lenkijos konstitutciją. Jos idėjos buvo ginamos 1794m. sukilimo prieš Rusiją metu, po kurio 1795m. žlunga ATR. VU tapo pagr. valstybingumo atgavinimo idėjos sergėtoju. Būtent tai ir skatino daugelį profesorių ir studentų remti 1831 m. sukilimą. Tai itin nepatiko carui Nikolajui I-ajam ir 1832m. VU uždaromas.

XIX – XXa. VU buvo mėtomas iš rankos į ranką. 1919m. lenkams užėmus Vilniaus kraštą, universitetas atidaromas, tik ne VU, o Stepono Batoro vardu. Iki 1939m. lenkų rankose veikęs VU vėl atimamas, tik šį kartą atitenka į SSRS rankas. Vokiečiams 1944m, pasiėmus, sovietams 1944m. atėmus, VU ilgam tapo politinių sistemų kovos, nacionalizmo ir totalitarizmo ideologijų viešpatavimo arena.

1990m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, autonomiją susigražina ir VU. Atkuriamos bakalauro, magistro, doktorantūros studijos, kurios, kaip žinia, nusako akademinę laisvę ir tikrąjį universitetinį išsilavinimą.

VU – vienas seniausių ir žymiausių Vidurio, Rytų Europos regione. Jis išugdė ne vieną sėkmingą žmogų: vokiečių medikus Johann ir Joseph Frank, istorikus S. Daukantą ir J.Lelevelį, poetą A.Mickevičių, Č.Milošą.

error: