Saddam Hussein kilimas ir kritimas

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit

Saddam Hussein – žmogus, iššvaistęs Irako žmonių turtą bei įvykdęs nusikaltimus, kurių padariniai jaučiami po šiai dienai. Saddam gimė 1937m. balandžio 28d. Jis gyveno skurdžiame, Al-Awja kaime netoli Tikrito. Jo brolio ir tėvo mirtis taip paveikė motiną, kad ši įniko į depresiją bei netgi bandė nusižudyti būdama neščia. Gimus Saddam, mama neturėjo lėšų išlaikyti vaiko, tad išsiuntė jį gyventi pas dėdę Khairallah, kuris – buvęs kariškis ir arabų nacionalistas.

Tačiau Khairallah buvo nuteistas kalėti už ketinimus išstumti britiškų pažiūrų valdžią iš Irako. Saddam teko grįžti į namus kur jo mama buvo susituokusi su kitu vyru bei jau turėjo 3 vaikus. Namuose berniukas tapo balta varna: jis buvo žeminamas, skriaudžiamas, jo specialiai nesiuntė į mokyklą ir spaudė morališkai. Hussein‘ui suėjus 10m., jo dėdė jau buvo paleistas iš kalėjimo ir šis vėl grįžo gyventi pas savo sektiną pavyzdį.

Dėdė sūnėnui įteikė I-ąjį pistoletą. Saddam labai greitai suagti neskubėjo, tad būnant 10-ies, jis ginklu grąsindavo mokyklos mokytojams ir pirmą kartą nužudė žmogų. Gyvenant su Khairallah, berniukas sėmėsi žinių apie politiką ir suėjus 20m., jis prisijungė prie arabų Ba‘ath socialistų partijos, kuri siekė suvienyti arabus Vidurio Rytuose.

Saddam su Ba’ath partija pamažu pradėjo užsiimti teroru Irake ir 1959m. bandė nužudyti tuometinį šalies MP Abdul Karim Qassim. Paspendus pasalą judrioje Bagdado gatvėje šie buvo apšaudyti ir teko atsitraukti. Anot oficialios įvykio versijos, Hussein tapo didvyriu, kuris iš įvykio vietos pabėgo su kulka kojoje, kurią vėliau ištraukė su kišeniniu peiliu. Didžioji dalis susijusiųjų su įvykiu, buvo pagauti ir nužudyti, bet Saddam‘ui pavyko pabėgti į Kairą.

1963m. šis nusprendė grįžti į Iraką kuomet MP Qassim‘as buvo nuverstas jėga. Iš naujo kesinantis į MP gyvybę jis buvo sugautas ir 1964m. įkalintas. Saddam kalėjime laiko veltui neleido, jis domėjosi savo pamėgtais politiniais lyderiais J.Stalinu, A.Hitleriu. Kalėjime šis neužsibuvo, nes jį palaikančių sargybinių dėka jam pavyko išsicheck‘inti anksčiau.

1968m. Ba‘ath partija pradeda įsitvirtinti šalyje. Saddam‘as tampa Irako revoliucinės vadovybės tarybos VP ir nacionalizuoja šalies naftos industriją. Tai itin nepatiko civiliams, tačiau tam ištaisyti partija gyventojams finansavo mediciną, mokslą. Šalies ekonomika itin sustiprėjo ir nors trumpam, Irakas tapo tinkama vieta gyventi. Lyderiui įsitvirtinti šalyje padeda visų, kurie jam stoja skersai kelią, pašalinimas. Iš naftos pardavimo, net 40% lėšų buvo paskirta ginklų pirkimui iš vakarų ir SSRS.

1979m., jam tapus prezidentu, Hussein‘as Ba‘ath posėdžio metu perskaitė 68 žmonių vardus, teigdamas, jog jie – išdavikai. Didžioji dalis jų buvo nuteisti kalėti iki gyvos galvos. Šio posėdžio vaizdo įrašas cirkuliavo visoje šalyje, kad visi suvoktų koks jis buvo įtakingas lyderis. Apie Hussein‘ą nebuvo galima nė blogo žodžio pasakyti, antraip grėsė liežuvio išpjovimas. Teroras, viešos civilių egzekucijos Irake tapo kasdienybe. Anot Hussein‘o, „veikiau jau bus nužudytas įtariamasis ir aš būsiu neteisus dėl jo kaltės negu jis nužudys mane“. Saddam nebuvo susidūręs su faktu, jog JAV viešai apkalbinėti prezidentą yra legalu, tai sužinojęs – labai nustebo.

1980m. jis įsakė užpulti Iraną, kuris buvo trigubai didesnis nei Irakas. Kovoti jam itin nesisekė. Pokalbio su Hussein’u metu, sveikatos ministras pasiūlė prezidentui pasitraukti iš savo posto, kad atslūgtų įtampa tarp 2 šalių. Dėl šio pasiūlymo ministras buvo suimtas, o jo žmonai paprašius jį paleisti, jo kūnas buvo sukapotas ir pargabentas namo juodame maiše. Karui pasibaigus, 1988m. Irakas – vėl skurdžius, prie Aušros vartų prašantis pinigų. Po metų, per 6h Irakas okupuoja Kuveitą. Saddam‘o manymu, Kuveitas turėjo $200mlrd. viso pasaulio bankuose. Šių pinigų nusavinimas padėtų atgaivinti Irako ekonomiką. Deja, JAV įsiveržė į šį konfliktą ir per 6 sav. tarp šalių buvo pasirašyta taikos sutartis.

Irakui nesilaikius JT įsakymo atsisakyti cheminių ginklų laikymo, JAV įtaria, kad Irakas turi atominį ginklą ir bendradarbiauja su Al Qaeda. 2003m., neradę įrodymų dėl ginklų laikymo JAV pradeda invaziją į Iraką ir per kelias sav. užima Bagdadą. Saddam pabėga. Tačiau 2004m. jis randamas bunkeryje, netoli Tikrito. Teismo metu Saddam nepasižymėjo atgailavimu dėl savo nusikaltimų prieš žmogiškumą. 2006m. gruodžio 30d. Bagdade, įvykdoma Saddam’o egzekucija, lyderis pakariamas ir palaidojamas savo gimimo vietoje, Al-Awja kaime. Hussein’ mirtis laikoma paskutiniojo moderniosios istorijos tirono valdymo pabaiga.

error: