Paskutinis Lietuvos karalius

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit

Lietuvoje, per visą istoriją, sukiojosi 4 karališkosios dinastijos: Mindaugo, Gedimino, Jogailaičių ir Poniatovskių. Veikiausiai manote, kad Lietuvos monarchinis statusas dingo sulig 1795m., kai LDK dingo iš žemėlapių. Na tai laikykitės už savo mokyklinių suolų, nes Lietuvą, XXa. pr. valdė dar vienas monarchas – Vilhelmas fon Urachas

Šis Vokietijos princas ėjo Württembergo (piet. Vokietijos imperijos provincijos) grafo pareigas. 1918m. gegužės pab. Lietuvai iškilo grėsmė, kad ši bus paversta Vokietijos provincija. Ieškodama galimybių atsikratyti aneksijos grėsmės, valdžia nutarė skelbti Lietuvą monarchija (tuo metu tai buvo laikoma realiausia atkuriamos valstybės forma). Lietuvos Tarybai buvo rekomenduota kviestis Vilhelmą fon Urachą į karalius, nes šis negalėjo paveldėti Viurtembergo karalystės sosto ir nepalaikė lenkų pretenzijų į Lietuvą.

1918m. birželio 4 d. Lietuvos Taryba ir Vilhelmas Urachas dalyvavo susitikime, kuriame būsimam karaliui buvo leista vadintis Mindaugu II-uoju, vesti savo vaikus į lietuvišką mokyklą ir valdyti kartu su demokratišku parlamentu. Galiausiai, liepos 11d. Lietuva buvo paskelbta konstitucine monarchija.

V. fon Uracho išrinkimas Lietuvos karaliumi Berlyne sukėlė tikrą pasipiktinimo audrą, nes jis buvo laikytas, kaip nepaklusnumo vokiečių okupacinei valdžiai ženklas. Liepos 25d., Vokietijos kancleriui Georg von Hertling atsisakius pripažinti Lietuvos karalystės nepriklausomybę, Lietuvos Taryboje kilo krizė ir visuotinis gyventojų nepasitenkinimas skubotu sprendimu išrinkti karalių.

1918m. spalio 20d., karą bepralaiminti Vokietija, pripažino Lietuvą nepriklausoma ir taip atkrito monarchijos idėja ir Lietuva, kaip skelbė Vasario 16d. Nepriklausomybės aktas, tapo demokratine parlamentine Respublika. V.fon Urachui teko pakaraliauti vos kelis mėnesius.

error: