JFK biografija

Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit
Share on facebook
Share on linkedin
Share on reddit

John Fitzgerald Kennedy neabejotinai buvo demokratiško prezidento pavyzdžiu pavojingoje, tuometinėje JAV, kurioje buvo stipriai paplitusi nelygybė, komunizmas, kariniai konfliktai. Tokiu populiariu jis tapo dėl savo jaunatviškumo, charizmos bei siekio įtvirtinti civilines teises JAV.

1917m. gimęs, o 1961m. 35-uoju prezidentu išrinktas JFK tapo ne tik jauniausiu JAV prezidentu, bet ir I-uoju kataliku prezidentu protestantų šalyje. Studijuojant Harvardo universitete, John matė daug Europos, keliaudamas kartu su tėvu Joseph eidamas jo sekretoriaus pareigas. 1941-1943m. JFK tarnavo jūrų laivyne ir tarnybos pabaigoje gavo medalį už heroiškumą, kad padėjo savo įgulos nariams išsivaduoti iš japonų pašauto laivo. Priešingai nei John, vyresnįjį brolį Joe jr. ištiko kitoks likimas – šis žuvo kuomet jo lėktuvas buvo nušautas slaptos misijos Vokietijoje metu 1944m. Tėvas John‘ui pavedė užduotį įgyvendinti žuvusio brolio svajonę – tapti I-uoju katališkuoju prezidentu.

JFK paliko jūrų laivyną ir 1947m. įstojo į kongresą būdamas demokratu vos 29-erių. Ten jis nebuvo itin mėgiamas dėl savo amžiaus. 1952m. jis sėkmingai kandidatavo į Senatą ir ten buvo iki 1960m., kai paskelbė sieksiantis prezidento posto kartu su porininku Lyndon B. Johnson. Tapęs prezidentu 1961-01-20, šis Baltiesiems Rūmams suteikė jaunystės įvaizdį su žmona Jackie susilaukdamas 2 vaikų.

1961m. nepasisekusi Kiaulių įlankos invazija, siekiant nuversti F.Castro, sugadino santykius su Kuba ir SSRS. 1962m. 2 sav. trukusi įtampa tarp JAV ir SSRS vos neprivedė iki branduolinio karo, kai sovietai Kuboje pradėjo instaliuoti raketas. Tačiau įtampa atslūgo, kai amerikiečiai sutiko su sovietų prašymu išgabenti raketas iš Turkijos ir kitų, netoli SSRS esančių šalių. Sutarties pasirašymas dėl branduolinių bandymo draudimo sušvelnino įtampą tarp šalių. Ją pasirašė JAV, SSRS ir D.Britanija. Tačiau Pietryčių Azijoje JFK noras pažaboti komunizmo plitimą privertė jį išplėsti JAV įsitraukimą į Vietnamą, net kai jis reiškė savo apmaudą dėl padėties.

JFK buvo itin mėgiamas tiek JAV, tiek užsienyje. Jis siuntė jaunus savanorius („Peace Corps“) į neišsivysčiusias šalis, kad šie palaikytų socialinę ir ekonominę plėtrą užsienyje teikiant pagalbą. Jis palaikė judėjimus už civilines teises. Deja, jo siektos reformos įsigaliojo tik jam mirus: pajamų mokesčio mažinimas bei civilinių teisių įstatymai. JFK mums primena laiką, kai tautos ateitis ir pajėgumai atrodė beribiai, kai amerikiečiai tikėjo, kad gali išspręsti sunkias problemas ir atlikti drąsius darbus, kai buvo galima patikėti, kad politika gali atitikti visuomenės moralinius troškimus.

error: